「A.F.P開年!~」

兔年新年大快樂!
新一年大家順順利利!
食過開年飯~
大家全年食好住好身體好!
接過大利是🧧
一年好景過一年日日有好事❤️🫰🏻
@ivanfai037 @honwing @zhang_xx06
@akina_0416 @thomas_t1223 @roy.wong.3950
#開年飯 #兔年行大運 #開年大吉
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top